ભારતીય ટપાલ વિભાગમાં બમ્પર ભરતી, 70000 રૂપિયાથી વધુનું પગાર ધોરણ । Ulka News Gujarati

India Post Office Bharti 2023

સરકારી નોકરી શોધી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે ભારતીય ટપાલ વિભાગ દ્વારા પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ, સૉર્ટિંગ આસિસ્ટન્ટ અને પોસ્ટમેન આસિસ્ટન્ટ …

Read more